Về HRC

Trung tâm Vùng Hollywood được dành để hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài thông qua thủ tục EB-5 và kết nối các nhà tài trợ dự án với nguồn vốn mới. Tìm hiểu thêm về HRC

Danh mục đầu tư

Trung tâm Vùng Hollywood làm việc với các dự án EB-5 đủ điều kiện trong các ngành nghề sau:

Về EB-5

Chương trình EB-5 thông qua Sở nhập tịch và di trú Mỹ (USCIS) là một trong những cách hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình của họ được thường trú và nhập tịch Mỹ. Tìm hiểu thêm