Giới thiệu

Trung tâm vùng Hollywood được lập ra để giúp các nhà đầu tư nước ngoài trở thành cư dân của Mỹ thông qua chương trình visa EB-5.

Bằng cách duy trì quyền tiếp cận vào một danh mục của các dự án đầu tư EB-5 đủ điều kiện trong những khu vực sôi động nhất của miền Nam California để phát triển kinh tế, chúng tôi kết nối các nhà tài trợ dự án và chủ doanh nghiệp với nguồn vốn mới và hướng dẫn các nhà đầu tư thông qua các thủ tục EB-5.

Vùng trung tâm là gì?

Với tinh thần thiện chí nhất, trung tâm vùng là một đối tác để các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty tham gia chương trình EB-5. Chúng tôi phục vụ như một trung gian tích cực trong các quy trình thủ tục EB-5, làm việc tại nơi gặp gỡ giữa chủ đầu tư và các công ty tài trợ.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài và các chuyên gia tư vấn của họ để hỗ trợ cho các dự án đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình EB-5. Chúng tôi cũng làm việc với các công ty tài trợ để giúp họ tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện.