Hỏi đáp

  1. Chương trình thị thực EB-5 đã tồn tại bao lâu?
  2. Người xin thị thực EB-5 buộc phải quản lý hoặc làm việc ở công ty mà họ đầu tư tại Trung tâm vùng Hollywood phải không?
  3. Mất bao lâu để hoàn tất thủ tục cấp thẻ xanh thông qua chương trình thị thực EB-5?
  4. Có phải có thị thực EB-5 phải duy trì sự đầu tư ở dự án ban đầu cho đến khi nào còn sinh sống ở Mỹ?
  5. Các thông tin tài chính nào bắt buộc phải có trong mẫu đơn I-526 (Đơn định cư bởi doanh nhân nước ngoài)?
  6. Người xin cấp thị thực EB-5 có phải thuê một luật sư về di trú ở Mỹ không?
  7. Người xin cấp thị thực EB-5 có phải thông thạo Tiếng Anh hoặc có trình độ học vấn tối thiểu không?
  8. Người xin thị thực EB-5 có bắt buộc phải sống tại bang thực hiện việc đầu tư?
  9. Sự khác biệt giữ thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn là gì?
  10. Những lợi ích của việc sở hữu thẻ xanh là gì?

Chương trình thị thực EB-5 tồn tại bao lâu?

Chương trình thị thực EB-5 được chính phủ Mỹ phát động từ năm 1900. Chính phủ Mỹ đã cấp trung bình hơn 2.300 thị thực EB-5 mỗi năm trong ba năm qua và có thể lên đến 10.000 thị thực EB-5 được cấp trong bất kỳ năm định sẵn nào.

Người xin thị thực EB-5 buộc phải quản lý hoặc làm việc ở công ty mà họ đầu tư tại Vùng trung tâm Hollywood phải không?

Hoàn toàn không. Các cơ hội đầu tư của Hollywood Regional Center được hoạch định rõ để nhà đầu tư không phải làm việc hoặc tham gia vào việc quản lý của công ty.

Mất bao lâu để hoàn tất thủ tục cấp thẻ xanh thông qua chương trình thị thực EB-5?

Thông thường phải mất từ hai đến sáu tháng để Sở di trú và nhập tịch Mỹ xem xét đơn I-526. Nếu Đơn được chấp thuận, người làm đơn sẽ nhận được thẻ xanh có điều kiện trong vòng sáu đến tám tháng sau khi được phê duyệt đơn I-485 hoặc DS-230. Những thời hạn này có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ của người nộp đơn và các hồ sơ tồn đọng hiện tại với USCIS.

Có phải chủ thị thực EB-5 phải duy trì sự đầu tư ở dự án ban đầu cho đến khi nào còn sinh sống ở Mỹ?

Không cần thiết. Nhà đầu tư có thể rút khỏi hoặc thanh lý vốn của mình khi dự án được xác nhận đã đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm và việc tồn tại các điều kiện đầu tư để cho phép việc thanh lý đầu tư.

Các thông tin tài chính nào bắt buộc phải có trong mẫu đơn I-526 (Đơn định cư bởi doanh nhân nước ngoài)?

Mẫu đơn này yêu cầu thông tin về cách thức việc đầu tư định hướng để đáp ứng các yêu cầu về tài chính và tạo việc làm của chương trình EB-5, cũng như thông tin về thu nhập của người nộp đơn và giá trị thuần. Người nộp đơn nên chuẩn bị để cung cấp tài liệu chứng minh rằng các nguồn vốn đầu tư đến từ một nguồn hợp pháp, chẳng hạn như thu nhập từ kinh doanh, tiền thu được từ bán bất động sản hoặc tài sản khác, thu nhập từ cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác, thừa kế, được tặng cho khác. Những tài liệu này bao gồm tờ khai thuế, báo cáo ngân hàng, phiếu báo lương, giấy phép kinh doanh và lý lịch tư pháp. Mẫu đơn I-526

Người xin cấp thị thực EB-5 có phải thuê một luật sư về di trú ở Mỹ không?

Có. Người nộp đơn cần phải thuê một luật sư di trú đủ điều kiện để nộp và xử lý các đơn. Trung tâm Vùng Hollywood hợp tác chặt chẽ với nhiều luật sư di trú Mỹ có kinh nghiệm. Liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn chúng tôi giới thiệu bạn với một trong các luật sư di trú đáng tin cậy.

Người xin cấp thị thực EB-5 có phải thông thạo Tiếng Anh hoặc có trình độ học vấn tối thiểu không?

Không. Khả năng nói Tiếng Anh không phải là điều kiện bắt buộc theo chương trình thị thực EB-5 và không có yêu cầu nào về giáo dục.

Có phải người xin thị thực EB-5 phải sống tại bang thực hiện việc đầu tư?

Không. Các nhà đầu tư có thể sống bất cứ nơi nào tại Mỹ. Một khi các nhà đầu tư đã xác lập nơi cư trú tại Mỹ, các nhà đầu tư và gia đình có thể đi du lịch ngoài nước Mỹ, nhưng các chuyên gia di trú chỉ ra rằng các chuyến đi ra ngoài Mỹ bị giới hạn không quá sáu tháng mỗi năm.

Sự khác biệt giữ thẻ xanh có điều kiện và thẻ xanh vĩnh viễn là gì?

Người nộp đơn được cấp Thẻ xanh có điều kiện khi được duyệt đơn I-526. Các Thẻ xanh có điều kiện cho phép người có thị thực và gia đình trực hệ của mình sống ở Mỹ lên đến hai năm. Trước khi kết thúc thời hạn hai năm, chủ thị thực phải nộp mẫu đơn I-829 để trạng thái " thường trú nhân có điều kiện" được thay đổi thành trạng thái "thường trú nhân hợp pháp". Khi trở thành thường trú nhân hợp pháp, chủ thị thực được phép cư trú tại Mỹ vô thời hạn.

Những lợi ích của việc sở hữu thẻ xanh là gì?

Chủ Thẻ xanh được phép sinh sống, làm việc và hưởng chế độ hưu trí ở bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.