Các nhà đầu tư nước ngoài

Mỗi thế hệ đều mong muốn trao tặng cho con cái mình những cơ hội tuyệt vời nhất để thành công và hoàn thiện. Một khoản đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Vùng Hollywood (HRC) là một trong những con đường nhanh nhất và trực tiếp nhất để giúp gia đình bạn đạt được một cuộc sống tốt hơn ở Mỹ.

Ở HRC, chúng tôi giúp hướng dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, gia đình, và các chuyên gia tư vấn của họ thông qua thủ tục EB-5 để họ có thể hiện thực hóa tất cả các cơ hội về giáo dục, kinh tế và xã hội mà định nghĩa đúng về giấc mơ Mỹ: