Cách tiếp cận của chúng tôi

Trung tâm Vùng Hollywood được thành lập để kết nối nhà đầu tư nước ngoài với cơ hội đầu tư vào các công ty Mỹ chất lượng và lớn mạnh. Chúng tôi tập trung vào việc phục vụ như một điều phối viên tận tụy với sự tin cậy mà các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà tài trợ dự án đã trao gửi.

Vai trò của chúng tôi: Trợ thủ đắc lực cho các Đối tác

Với tinh thần thiện chí nhất, chúng tôi là một đối tác của các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty tham gia chương trình EB-5. Chúng tôi phục vụ như một trung gian năng động trong tiến trình EB-5, làm việc tại nơi gặp gỡ giữa chủ đầu tư và các công ty tài trợ.

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài và các chuyên gia tư vấn của nhà đầu tư để tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình EB-5. Chúng tôi cũng làm việc với các công ty tài trợ để giúp họ tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đạt đủ điều kiện..

Mục tiêu của chúng tôi: Những cơ hội đầu tư EB-5 tốt nhất

Mục tiêu của chúng tôi là đại diện cho các cơ hội đầu tư có chất lượng cao nhất và để hỗ trợ thiết lập với cấp độ tối đa về trách nhiệm, sự tuân thủ, và sự minh bạch trong quá trình đầu tư.

Chúng tôi làm việc một cách tường tận với nhà đầu tư nước ngoài khi họ thông qua quá trình rà soát đặc biệt để xác định cơ hội đầu tư mạnh mẽ về tài chính đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư EB-5. Thông qua đội ngũ luật sư, các nhà tư vấn tài chính, và các nhà phân tích kinh doanh, chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và các chuyên gia tư vấn của họ khi họ sàng lọc kỹ càng từng dự án để đảm bảo rằng nó sẽ cung cấp điều kiện về tạo ra việc làm cần thiết đối với đơn I-829 được phê chuẩn của nhà đầu tư nước ngoài (việc loại bỏ các điều kiện).